Personalul nostru

Capacitatea firmei consta in inaltul profesionalism al colectivului de specialisti (cercetatori stiintifici, profesori universitari, ingineri si tehnicieni) multi recunoscuti in tara si strainatate pentru pregatirea si experienta lor vasta in domeniul electroenergetic.

 

NOVA INDUSTRIAL S.A. si/sau specialistii sai sunt membri ai mai multor comitete sau asociatii nationale, ca de exemplu: CNR-CIGRE, CER-CEI, ASTER, etc.

 

O valoare deosebita pentru activitatea desfasurata o constituie puternica baza de date, acumulata pe parcursul indelungatei activitati in domeniul energetic de majoritatea specialistilor firmei si dotarea speciala cu echipamente de mare tehnicitate pentru mentenanta, incercarea, monitorizarea si diagnoza instalatiilor electrice .Experti Tehnici Principali

MOLDOVEANU Constantin, Dr. Ing.

CV

Constantin Moldoveanu a obtinut gradul de inginer in specialitatea “Masini si Aparate Electrice” la Institutului Politehnic Bucuresti - Facultatea de Electrotehnica si gradul de doctor inginer in domeniul “Masurari electrice” la Institutul Politehnic Iasi – Facultatea de Electrotehnica. Este recunoscut in tara si strainatate ca expert tehnic in domeniul transformatoarelor de putere: specificatii tehnice pentru achizitii, constructii, testare, diagnoza, mentenanta, monitorizare on/off line, sisteme expert, asset management, life management, revitalizare on-site, analiza defectelor si incidentelor, expertizare tehnica, etc.


CURIAC Paul, Dr. Ing

Paul Curiac a obtinut gradul de inginer in specialitatea “Masini si Aparate Electrice” si de doctor inginer in specialitatea “Masini Electrice” la Institutului Politehnic Bucuresti - Facultatea de Electrotehnica. Este recunoscut in tara si strainatate ca expert tehnic in domeniul masinilor electrice: proiectare si analiza cu MEF & metode de circuit a masinilor electrice si aplicatiilor speciale cu magneti permanenti, cerecterare – dezvoltare constructiva si functionala a subansamblelor si componentelor echipamentelor de generare a energiei electrice din centralele electrice; masuratori speciale pentru materiale, masini si aparate electrice.


GOIA Laurentiu Miron, Dr. Ing

Laurentiu Miron Goia a obtinut gradul de inginer si de doctor inginer in specialitatea “Electroenergetica” la Institutul Politehnic Timisoara. Este recunoscut in tara si strainatate ca expert tehnic in domeniul retelelor electrice, proiectarea si exploatarea liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, izolatoare, instalatii de legare la pamant, tratarea neutrului, etc.


POMARLEANU Marius, Dr. Ing

Marius Pomarleanu a obtinut gradul de inginer si de doctor inginer in specialitatea “Electroenergetica” de la Institutul Politehnic Bucuresti - Facultatea de Energetica. Este recunoscut in tara si strainatate ca expert tehnic in domeniul retelelor electrice, regimuri de functionare stabile si tranzitorii, stabilitatea statica si tranzitorie, evaluarea si optimizarea pierderilor in retele, evaluarea tarifelor serviciilor de transport si distributie a energiei electrice, etc.


VLAICU Constantin, Dr. Ing

Constantin Vlaicu a obtinut gradul de inginer in specialitatea “Masini si Aparate Electrice” si de doctor inginer in specialitatea “Masurari Electrice” de la Institutul Politehnic Bucuresti - Facultatea de Electrotehnica. Este recunoscut in tara ca expert tehnic in domeniul tehnicilor de masura, transformatoare de masura, etc.


RADU Constantin, Ing.

Constantin Radu a obtinut gradul de inginer in specialitatea “Electroenergetica ” de la Institutul Politehnic Iasi – Facultatea de Electrotehnica. Este recunoscut in tara si strainatate ca expert tehnic in domeniul statiilor electrice: conceptie, exploatare, mentenanta, diagnoza, telesemnalizare si teleconducere, etc.


TUTUIANU Ovidiu, Ing.

Ovidiu Tutianu a obtinut gradul de inginer in specialitatea “Termoenergetica” de la Institutul Politehnic Bucuresti - Facultatea de Energetica. Este expert ONUDI energie-mediu, auditor sef al sistemelor de management calitate, mediu, securitate si sanatate in munca, verificator EMAS si verificator pentru monitorizarea emisiilor de gaze cu efect de sera, etc.


GONI Florin Jan, Ing.

Florin Goni a obtinut gradul de inginer in specialitatea “Electroenergetica” de la Institutul Politehnic Bucuresti - Facultatea de Energetica. Este expert tehnic recunoscut in domeniul descarcatoarelor de protectie la supratensiuni si a izolatoarelor: proiectare, fabricatie, incercare, exploatare, mentenanta, etc.


MIHALCEA Eugen, Ing.

Eugen Mihalcea a obtinut gradul de inginer in specialitatea “Masini si Aparate Electrice” de la Institutul Politehnic Bucuresti - Facultatea de Electrotehnica. Este expert tehnic recunoscut in domeniul aparatajului de comutatie: specificatii tehnice pentru achizitii, constructii, testare, diagnoza, mentenanta, monitorizare on/off line, sisteme expert, analiza defectelor si incidentelor, expertizare tehnica, etc.


MOLDOVEANU Ivona, Chimist

Ivona Moldoveanu a obtinut gradul de “licentiat in chimie – fizica” de la Universitatea Bucuresti, Facultatea Chimie, Sectia Chimie Fizica. Este specialist recunoscut in domeniul analizei cromatografice a gazelor dizolvate in uleiul electroizolant din transformatoare de putere, transformatoare de masura sau cabluri electrice de inalta tensiune.


NESTOR Mihai, Ing.

Mihai Nestor a obtinut gradul de inginer in specialitatea “Masini si Aparate Electrice” de la Institutul Politehnic Bucuresti - Facultatea de Electrotehnica. Este expert tehnic recunoscut in domeniul transformatoarelor de masura de current, tensiune si combinate: specificatii tehnice pentru achizitii, constructii, testare, diagnoza, mentenanta, monitorizare on/off line, sisteme expert, analiza defectelor si incidentelor, expertizare tehnica, etc.